ילדי מעון אשדוד בפעילות

ילדי מעון אשדוד ח׳ נהנים מפעילות בניה ב׳קוביות׳ ממוחזרות ששימשו כלי תכולה לגבינה הצפתית של פרו פלוס

יום פטירת רחל אמנו

יום לציון פטירת רחל אמנו השתתפו מאות מחברות אמונה שביקרו בקבר רחל ולאחר מכן השתתפו באירוע עם בת גלים שאער ולהקת בנות נתנאל .