האתר ע"ש מרים יחיאלי

מתארגנים להפגנה במעונות אמונה

מעונות אמונה מתכוננים להפגנה

בתמונות: מעון עמליה נתניה, מעון חצור, מעון אתרוג, מעון מעגלים ומעון שחר .

אנו קוראים לכם להצטרף למאבק ולחתום על מכתב לראש הממשלה ושר הכלכלה, ולמנכ"ל משרד הכלכלה, על מנת לגרום להם לפעול בנושא:

pmo.heb@it.pmo.gov.il

lishka.mankal@economy.gov.il

https://www.facebook.com/EmunahIsrael/