האתר ע"ש מרים יחיאלי

!שנת הלימודים החלה

לאחר ימים רבים של הכנות לשנת הלימודים היום  זה קרה, מאות תלמידים החלו את שנת הלימודים במוסדות החינוך של אמונה

"לכל ילדי אמונה בכפרים ותלמידות אמונה בבתי הספר, ברכה לשנה נפלאה ומקדמת מחייכת ומחנכת" מסרה יו"ר אמונה, ליאורה מינקה.

"עלה למעלה עלה, כי כח עז לך. יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בם פן יכחשו לך. דרוש אותם – וימצא לך מיד".

"הרב קוק "אורות הקודש