האתר ע"ש מרים יחיאלי

מפגשים לאבות

הסולם של אבא, מפגשים לאבות.

סדרה של ארבעה מפגשי ערב , שילוב של שיח קבוצתי פתוח.

ועבודה על כלים מעשיים