האתר ע"ש מרים יחיאלי

ביקור בתחנת כיבוי אש

ילדי המעון ביקרו את אחת האמהות בתחנת כיבוי אש
הם נכנסו לתוך כבאית ופגשו לוחמי אש אמיתיים