האתר ע"ש מרים יחיאלי

עמדת אמונה בנוגע לסוגיית סופיות גט

לא רוצים לחיות בחשש לגבי סופיות הגט!!

בעקבות הפרסום לכינוס מיוחד של 13 דיינים שידון באפשרות לבטל גט שניתן לפני כשנתיים לאשה עגונה שבעלה צמח (ע"י הדיין אוריאל לביא), התקיימה היום ישיבה בועדה לקידום מעמד האשה בנושא זה. הדיון היה אמור לעסוק בכוונה לבטל את הגט ובכינוס הדיינים שיזם הרב יצחק יוסף לצורך העניין.

למרבה הצער בהנהלת בתי הדין הגישו בקשה לביטול הדיון בכנסת ואף הודיעו על ביטולו עוד לפני שהתקבלה החלטה כזאת. בסופו של דבר סוכם שהדיון יהיה עקרוני בשאלת ביטולי גיטין מבלי שיכנסו לעניין הספציפי. כך או כך נציגי בית הדין לא טרחו להגיע לדיון ונכחו בו בעיקר ארגוני נשים העוסקים בסיוע למסורבות גט ועגונות. ההשלכות של ביטול גט הם רבות בפן האישי, ההלכתי והמוסרי של העניין.

האשה עצמה עוברת טרגדיה אישית מעבר לסבל שסבלה עד לקבלת הגט כעת היא חוזרת לאחר שנתיים להיות נשואה. עצם העובדה שמתכנס פורום מיוחד שלא קיים בחוק במטרה לדון ולבחון את האפשרות לביטול הגט היא לא נתפסת! בתי הדין מנסים להעמיד עצמם במנותק מהחוק ולחרוג מסמכותם על פי החוק וצריך להתריע מהעניין הזה!

בתמונה: ח"כ עליזה לביא במהלך הדיון בכנסת
בתמונה: ח"כ עליזה לביא במהלך הדיון בכנסת

העיקרון של סופיות הדיון הוא עיקרון מרכזי בפסיקה בכלל וקל וחומר שצריך להיות בעניין מתן גט. אדם יודע שעניינו נידון והוכרע וההסתמכות על כך היא יסוד בסיסי! בתי הדין במתן הגט יוצרים אצל האשה מעמד אישי חדש- מנשואה לגרושה, והאשה מסתמכת על הוודאות שבמעמדה החדש. ערעור המעמד האישי הזה ובטח שביטולו חלילה מוביל לכך שיחסיה המיניים יתפרשו כזנות והיא עצמה כנואפת שלא לדבר על ילדיה שיוגדרו כממזרים. ולכן עצם הכינוס והדיון בשאלה הזו לא עולה בקנה אחד לא עם ההלכה ולא עם החוק. יתרה מזאת, בית הדין משאיר בחוסר וודאות כל אשה שקיבלה אי פעם גט וצריכה להיות עתה בחשש האם יבוא יום וידונו גם במקרה שלה לביטול הגט?! לא ברור ולא ידוע…


נזכיר השלכה נוספת שהועלתה ע"י עו"ד צפורת שימל נציגת אמונה בדיון והיא המסר הקשה והבעייתי שמועבר כעת לכלל הדיינים הדנים במתן גט לנשים. יאמרו הדיינים: אם הדיון הוא על ביטול גט שניתן ע"י הדיין לביא בפסק דין ארוך מנומק ומעמיק הסוקר את שלל הדעות בעניין, מה לנו להכניס ראשינו בנסיון לתת גט כשבסופו של דבר דנים לביטולו?!

כך יוצרים חשש מלעזור עוז ואומץ הלכתי כדי למצוא פתרונות למסורבות גט ועגונות רבות במקום לעודד דיינים לאומץ הלכתי כזה. לסיכום נאמר כי בתי הדין מהווים ערכאה שיפוטית ממלכתית במדינת ישראל וככזו עליהם לשרת את כלל תושבי המדינה. גם 51 האחוז הנשיים בה ולמצוא להן פתרונות במסגרת ערכאה ממלכתית זו.

טוב יעשו הדיינים אם ינצלו את הכינוס המיוחד והמורחב שלהם לחשיבה משותפת על פתרונות הלכתיים לשחרור יותר עגונות ומסורבות גט ולא לביטול גט שניתן.