מדרשת תורת חסד

מדרשת תורת חסד
מדרשת תורת חסד

הגב׳ שירה מלמד

רבי טרפון 7 נתניה

מדרשת תורת חסד (MTC) הפועלת בבית צבע אלעזרקי היא מדרשת בנות ייחודית לבנות המגיעות מחו"ל. המדרשה שהוקמה בשנת 2012 מציעה חוויה ישראלית משנה חיים, המשלבת לימוד תורה בד בבד עם עשיית חסד משמעותי.

במדרשת תורת חסד לומדות מדי שנה כ 30 בנות המגיעות מארה"ב, קנדה ואנגליה.

שילוב המילים "תורת חסד" נובע מאופי הפעילות של בנות המדרשה – בשעות הבוקר בין 13:00-08:00 הבנות לומדות שיעורי תורה, ואילו לאחר שעות הלימוד ובמהלך שעות אחר הצהריים עד הערב, הן עובדות בבית הילדים והינן שותפות מלאות לעשיית חסד. הבנות מהוות חלק בלתי נפרד מהצוות החינוכי הצמוד לילדים, ומשמשות מודל חיקוי עבורם.

בתום כל סמסטר, מתקיימים מבחנים על מנת להבטיח שהלימוד יהיה מעמיק ורציני.

מצד אחד, במהלך שנת הלימודים הבנות מעצימות את אישיותן וכישוריהן, ומתקדמות אל עבר עתידן לחיים עם ערכי תורה, נתינה, ואהבת ישראל. מצד שני, תרומת בנות המדרשה לבית הילדים גדולה וחשובה, הן מחוברות לילדים בקשר של אהבה הדדית, והן הופכות לשגרירות בית הילדים בחו"ל.