ספר טלפונים תנועת אמונה

מזכירת לשכת יו"ר אמונה

שרי גולדשטיין

טלפון: 03-6179214

03-5785395

דוא“ל: sara@emunah.co.i

מנהלת לשכת מנכ"ל

אתי מכני

טלפון: 03-6179247

פקס: 03-6179246

דוא“ל: ati@emunah.co.il

מנהלת האגף לגיל הרך

מאיה וזנה

מזכירה: דינה כהן

טלפון: 03-6179227

דוא“ל: maya@emunah.co.il

אמונה עולמית

יו"ר: עו“ד דינה האן

 worldemunah@worldemunah.com

טלפון: 02-5660414

פקס: 02-5662811

כתובת: ארלוזורוב 6 ירושלים 92261

אמונה עולמית

מנהלת: דברה נתן

טלפון: 03-6179218
דוא“ל: deborah@worldemunah.org‏

מנהלת משאבי אנוש

מיכל שקדי

מזכירה: נועה ליכט

טלפון: 03-6179221

דוא“ל: michal@emunah.co.il

מנהלת מרכזי הטיפול

רותי מאירי

טלפון: 03-6179239

דוא"ל: ruti@emunah.co.il

 

מנהלת האגף לקידום נשים במשפחה ובקהילה ומנהלת לשכת היו"ר

 גילה שוורץ

טלפון: 03-6179215

דוא“ל: emunah@emunah.co.il

מנהלת אגף גזברות

רו"ח נאוה פייער

טלפון: 03-6179230

פקס: 03-6179207

דוא“ל: navap@emunah.co.il

מנהלת מחלקת מחשוב

יטבת מרקוביץ

טלפון: 

03-6179205

03-6179209

דוא“ל: yotvat@emunah.co.il

תקשורת תמיכות ושותפויות

 ורד דומברוביץ’

טלפון: 03-617939/216

דוא“ל: vered@emunah.co.il

מנהל אגף נכסים ורכש ואחראי נגישות

אוהד ליבי

רכזת: דליה גולדנברג

טלפון: 03-6179207

פקס: 03-6179219

דוא“ל: ohad@emunah.co.il