המועדון העסקי

המועדון העסקי
המועדון העסקי
המועדון העסקי של אמונה תנועת האשה הדתית לאומית פועל לפתח שפה עסקית, חברתית ואישית על מנת לקדם איתנות כלכלית לנשים בעלות עסקים במגזר הדתי.

המועדון העסקי נולד כדי ללוות נשים עצמאיות בבדידות המקצועית ולסייע להן לקדם את העסק ולהתפרנס ממנו בכבוד באמצעות הקניית כלים עסקיים, ידע מקצועי, נטוורקינג טבעי וסביבה תומכת ע”י מפגשים אזוריים וכנסים ארציים. אנחנו באות להוביל מהלך ארצי שייכנס תחתיו וישתף פעולה עם כל הגופים העוסקים בקידום נשים דתיות עצמאיות, כולל יוזמות חקיקה ועוד.

 נטוורקינג טבעי זה כאן!

המועדון משמש כקהילה עסקית תוססת של דתיות עסקיות על ידי קידום מצויינות עסקית. יצירת שיתופי פעולה מקצועיים ובניית רשת עסקית בריאה, טבעית ולא מאולצת. המועדון פתוח לכולן. את מוזמנת לבוא, להשתתף, לעבור בין המועדונים, לבוא רק מתי שבא לך. בקיצור, תרגישי בבית 🙂

לפרטים והרשמה:

emunah-asakim@emunah.co.il