אודות מעונות אמונה

ברוכים הבאים בשערי מעונות “אמונה”

אנו מודים לכם על האמון ברשת מעונות “אמונה”, המונה כ-120 מעונות בכל רחבי הארץ. כידוע, זכתה תנועתנו בפרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה, בין היתר גם בזכות הפעלה מקצועית של רשת המעונות, המחויבת לאתגרי החינוך בגיל הרך.

כתמיד, אנו משתדלים לפעול ברוח הסיסמא שאימצנו: “מעונות אמונה – כמו בידיים של אמא“.

כדי לעמוד במשימות וביעדים שהצבנו לעצמנו, אנו משתפים גם אתכם בעקרונות הפעולה וההפעלה במעונות:

צוות מקצועי ומאיר פנים, המקרין חום ואהבה:
הגננות והמטפלות הינן בעלות צביון דתי ועומדות בסטנדרטים מקצועיים ובדרישות של השכלה והכשרה מתאימה. במעון אמונה, שהוא מעון דתי-לאומי, המחנך מהגיל הרך לערכי ישראל, מקנות המחנכות יסודות ומושגים המותאמים להווי ולמסורת היהודית, מתוך גישה דתית וציונית.

גישה תואמת התפתחות:
גישה זו הנהוגה אצלנו מכבדת את התרבות של הילד ומעודדת עצמאות ויוזמה. השקפת העולם ההתפתחותית רואה את מטרת החינוך במימוש הפוטנציאל של כל פרט ופרט על יכולתו להבשיל, להתפתח ולהשתנות.

תכנית חינוכית רב-שנתית:
נהוגה בכל מעונות “אמונה”, כדי שהעשייה החינוכית תהא אחידה. היא מהווה בסיס רחב ומשותף לעשייה היומיומית ופותחה על-ידי צוות המפקחות החינוכיות של “אמונה”.

המעון הבריא:
התפריט המוגש במעונות “אמונה” מבוסס על מתכוני בריאות מזינים ומאוזנים, בהתאם להמלצותיהם של מומחי תזונה. התזונה מופחתת שומנים ומותאמת לגיל הרך, במטרה לשמור על בריאותם ולהבטיח את התפתחותם הגופנית התקינה.

אמצעי בטיחות ובטחון:
ננקטים בכל המעונות, על-פי הנחיית הגורמים המוסמכים.

פיקוח מקצועי:
המעונות מפוקחים על-ידי משרד העבודה והרווחה ומשרד הבריאות, וכן באמצעות הפיקוח החינוכי של “אמונה”. הפיקוח והרגולציה (אסדרה) מתבצעים באמצעות האגף למעונות יום ומשפחתונים.

אנו מודים לכם על האמון ברשת מעונות "אמונה", המונה כ-120 מעונות בכל רחבי הארץ. כידוע, זכתה תנועתנו בפרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה, בין היתר גם בזכות הפעלה מקצועית של רשת המעונות, המחויבת לאתגרי החינוך בגיל הרך.

כתמיד, אנו משתדלים לפעול ברוח הסיסמא שאימצנו: "מעונות אמונה – כמו בידיים של אמא".

כדי לעמוד במשימות וביעדים שהצבנו לעצמנו, אנו משתפים גם אתכם בעקרונות הפעולה וההפעלה במעונות:

צוות מקצועי ומאיר פנים, המקרין חום ואהבה:
הגננות והמטפלות הינן בעלות צביון דתי ועומדות בסטנדרטים מקצועיים ובדרישות של השכלה והכשרה מתאימה. במעון אמונה, שהוא מעון דתי-לאומי, המחנך מהגיל הרך לערכי ישראל, מקנות המחנכות יסודות ומושגים המותאמים להווי ולמסורת היהודית, מתוך גישה דתית וציונית.

גישה תואמת התפתחות:
גישה זו הנהוגה אצלנו מכבדת את התרבות של הילד ומעודדת עצמאות ויוזמה. השקפת העולם ההתפתחותית רואה את מטרת החינוך במימוש הפוטנציאל של כל פרט ופרט על יכולתו להבשיל, להתפתח ולהשתנות.

תכנית חינוכית רב-שנתית:
נהוגה בכל מעונות "אמונה", כדי שהעשייה החינוכית תהא אחידה. היא מהווה בסיס רחב ומשותף לעשייה היומיומית ופותחה על-ידי צוות המפקחות החינוכיות של "אמונה".

המעון הבריא:
התפריט המוגש במעונות "אמונה" מבוסס על מתכוני בריאות מזינים ומאוזנים, בהתאם להמלצותיהם של מומחי תזונה. התזונה מופחתת שומנים ומותאמת לגיל הרך, במטרה לשמור על בריאותם ולהבטיח את התפתחותם הגופנית התקינה.

אמצעי בטיחות ובטחון:
ננקטים בכל המעונות, על-פי הנחיית הגורמים המוסמכים.

פיקוח מקצועי:
המעונות מפוקחים על-ידי משרד העבודה והרווחה ומשרד הבריאות, וכן באמצעות הפיקוח החינוכי של "אמונה". הפיקוח והרגולציה (אסדרה) מתבצעים באמצעות האגף למעונות יום ומשפחתונים.