לוח חופשות

לוח חופשות אמונה

לוח חופשות במעונות היום של אמונה – שנה"ל תשפ"ב 20222021

הערות

תאריך עברי

תאריך לועזי

ימים

מועד

 

כט' אלול- ב' תשרי

6.9.21-8.9.21

שני – רביעי

ראש השנה

 

ט' תשרי

י' תשרי

15.9.21

16.9.21

רביעי

חמישי

ערב יוה"כ       יום כיפור

 

יד' תשרי –כב' תשרי

20.9.21-28.9.21

שני-שלישי

סוכות

 

א' טבת

5.12.21

ראשון

חנוכה

פרט לירושלים

רק בירושלים

יד' אדר ב'

טו' אדר ב'

17.3.22

18.3.22

חמישי

שישי

פורים          שושן פורים

ב- 14.4.22  יום חופשה שמוחזר ב-9.8.22

יג' ניסן – כא' ניסן

14.4.22-22.4.22

חמישי-שישי

פסח

עובדים עד 00: 13

 

ג' אייר

 

ד' אייר

4.5.22

 

5.5.22

רביעי

 

חמישי

יום הזיכרון (הוקדם)

יום  העצמאות (הוקדם)

 

ה' סיוון

ו' סיוון

4.6.22

5.6.22

שבת

ראשון

ערב שבועות שבועות

 

י' באב

7.8.22

ראשון

תשעה באב (נדחה)

  • תאריך פתיחת שנה"ל תשפ"ב: יום ראשון, 2021.29.8 כא' אלול תשפ"א.
  • תאריך סיום שנה"ל תשפ"ב: יום שלישי, 2022.9 יב' אב תשפ"ב (כולל).
  • תאריך פתיחת שנה"ל תשפ"ג: יום שני, 29.8.2022 ב' אלול תשפ"ב.