האתר ע"ש מרים יחיאלי

קביעת מזוזה במעון החדש בקרית שמואל

קביעת מזוזה במעון שח"ל -קרית שמואל החדש