האתר ע"ש מרים יחיאלי

בוקר לימוד נשים לקראת יום הכיפורים

בבית המדרש של אמונה בפרדס חנה התכנסו עשרות נשים לבוקר של לימוד נשי
הכנה ראויה ליום כיפור
"כי ביום הזה יכפר עליכם..לפני ה' תטהרו"
על ניקוי ,ריפוי,מחילה הודיה ותודה על היום המטהר הזה…