האתר ע"ש מרים יחיאלי

נשות אמונה בלימוד ליל הושענה רבה

לימוד ליל הושענה רבה לנשים ונערות בסניף פרדס חנה
בסוכתה של הדס פוקס מנהלת הסניף

מצטרפות- משפיעות

בואי להיות חברה באמונה!