מדיניות פרטיות זו מתייחסת לתנאי השימוש באתר www.emunah.org.il (להלן: "האתר") והשירות הניתן בו (להלן: "השירות"), ומהווה חלק מתנאי השימוש באתר בין מפעילת האתר ארגון אמונה (להלן: "אמונה") לבין המשתמש באתר (להלן: "את" או "המשתמשת"). ארגון אמונה הינו עמותה ללא כוונת רווח, עמותה רשומה מס' 58-00111-46. בשימוש באתר הינך מסכים למדיניות פרטיות זו. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון נקבה לשם הנוחות בלבד וחלה על גברים ונשים כאחד.

איזה מידע אנו אוספים?
כל משתמשת באתר המבקשת להירשם לניוזלטר של אמונה נדרשת למסור פרטים אישיים שונים כגון שם ושם משפחה, טלפון, כתובת וכתובת דואר אלקטרוני.

משתמשת המבקשת לתרום לאמונה בעמוד המיועד לכך באתר מתבקשת למסור בנוסף לפרטים האמורים גם פרטי כרטיס אשראי.

בנוסף, משתמשת המעוניינת לרכוש מוצרים או שירותים שמוצעים מעת לעת באתר (כגון הרשמה לסמינרים או נופשונים שמארגנת אמונה) מתבקשת גם כן למסור פרטים אישיים ופרטי כרטיס אשראי.

אנו אוספים גם מידע אנונימי לגבי המחשב שלך, לרבות כתובת IP וסוג הדפדפן.

מה אנו עושים עם המידע שאנו אוספים?
כל הפרטים הנמסרים לנו (למעט פרטי כרטיס האשראי כמפורט להלן) שמורים במאגר מידע מאובטח.

אנו משתמשים בכל המידע הנמסר לנו אך ורק לצורך תפעול האתר ו/או שליחת הניוזלטר (אם הסכמת לקבלו). אם נרשמת לניוזלטר, אנו נשלח לך מעת לעת התראות לדואר האלקטרוני בקשר לחדשות ועדכונים בקשר לפעילות ארגון אמונה.

באשר לפרטי התשלום הנמסרים על ידך, פרטים אלו נמסרים באופן מאובטח לצדדים שלישיים הקשורים בתהליך סליקת כרטיס האשראי (לרבות חברת האשראי, וגורמי ביניים האחראים על הסליקה, לרבות חברת Tranzilla), הפועלים על פי מדיניותם בנושא זה. איננו שומרים את פרטי כרטיסי האשראי, ואין באפשרותנו לשחזר פרטים אלו באופן כלשהו. הדרך בה אנו יכולים לזהות את פרטי המנוי לצורך החזרים כספיים הינה באמצעות מספר אסמכתא הניתן במעמד התשלום.

השליטה שלך במידע וזכות העיון בו
על פי פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו המורשה בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בחוק ובתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בחוק ובתקנות.

הפורום באתר
האתר כולל פורום אנונימי לשאלות ותשובות בנושאים שונים הקשורים לחיי משפחה. השימוש בפורום נעשה בכפוף לתנאי השימוש באתר ולכללים ספציפיים הנוגעים לשימוש בפורום המופיעים באתר. בין השאר, הנך מתבקשת לא לכלול בהודעות בפורום פרטים שעשויים לזהות אותך או כל אדם אחר.

מסירת מידע לצדדים שלישיים
אמונה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטייך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) ללא אישורך, אלא אם הדבר מותר על פי תנאי השימוש או מיועד לסייע באכיפתם, נחוץ על מנת לשמור על החוק, או במקרים המפורטים להלן:
בעת ביצוע תשלום באתר – במקרים אלה יועברו פרטי התשלום לצדדים שלישיים המעורבים בסליקת כרטיס האשראי לשם השלמת תהליך התשלום

ככל שאמונה תיעזר בשירותיהם של צדדים שלישיים בהיבטים הטכניים של תפעול האתר, ייתכן שצדדים שלישיים אלה ייחשפו למידע שנאסף על פעילותך באתר

במקרה שתפרי את תנאי השימוש אמונה תהיה רשאית למסור את המידע לפי שיקול דעתה;

אם יתקבל בידי אמונה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטייך או המידע אודותייך לצד שלישי

כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין אמונה.
בכל מקרה שאמונה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי

אם אמונה תארגן את פעילות האתר במסגרת ישות משפטית אחרת – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לישות המשפטית החדשה העתק מן המידע שנאגר אודותייך באתר, ובלבד שישות משפטית זו תקבל על עצמה את הוראות מדיניות פרטיות זו

Cookies
האתר משתמש ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו השוטף, לרבות לצורך איסוף נתונים אנונימיים בקשר לשימוש בו לצרכים סטטיסטיים ולשיפור האתר, לצורך אימות פרטים, כדי להתאימם לצרכייך, ועוד. אם אינך רוצה לקבל cookies, תוכלי להמנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. תוכלי להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן על מנת לעשות זאת. עם זאת, נטרול ה-cookies עשוי לפגום באפשרותך להנות ממכלול השירותים באתר.

גיל
הינך חייבת להיות מעל גיל 13 על מנת להשתמש באתר. אמונה אינה אוספת ביודעין או מבקשת ביודעין פרטים אישיים מכל אדם מתחת לגיל 13 או מאפשרת ביודעין לאנשים כאלה להירשם לשירות באתר. אם את מתחת לגיל 13, בבקשה אל תשתמשי באתר. אם גילך נע בין 13-18, נא קבלי את הסכמת הורייך (או האפוטרופוס החוקי שלך) להרשמה באתר. במקרה שנודע לנו שאספנו פרטים אישיים מילד/ה מתחת לגיל 13, אנו נמחק מידע זה מהר ככל האפשר.

אבטחת מידע
אמונה (לרבות צדדים שלישיים המסייעים לה בתפעול האתר) מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע ועושה כמיטב יכולתה למנוע חדירה למאגרי המידע שברשותה. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשביה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, אמונה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

תמיכה
במידה והינך מעוניינת לפנות אלינו בקשר למדיניות הפרטיות או בכל נושא אחר הקשור לאתר, ניתן לפנות אלינו בדואר אלקטרוני ori@emunah.co.il.

שינויים במדיניות הפרטיות
אמונה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים לגבי הוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

עודכן לאחרונה ביום 24/7/2013