מדיניות פרטיות

תנאי שימוש והסכם משתמש זה מסדירים את השימוש באתר www.emunah.org.il (להלן: “האתר”) והשירות הניתן בו (להלן: “השירות”), ומהווים הסכם משתמש בין מפעילת האתר ארגון “אמונה” (להלן: “אמונה”) לבין המשתמש באתר (להלן: “את” או “המשתמשת”). ארגון “אמונה” הינו עמותה ללא כוונת רווח, עמותה רשומה מס’ 58-00111-46. בשימוש באתר הינך מסכים לתנאי שימוש אלה. הסכם זה מנוסח בלשון נקבה לשם הנוחות בלבד וחל על גברים ונשים כאחד.

השירותים הניתנים באתר
האתר הינו אתר אינפורמטיבי המספק מידע על פעילות ארגון אמונה. בנוסף, בעמודים מסוימים באתר ניתן להירשם לניוזלטר, לרכוש שירותים או מוצרים שונים או לתרום כסף לארגון אמונה.

תשלומים באתר ותנאי ביטול
האתר הינו חינמי. במקומות מסוימים באתר, לרבות בדף תרומה לאמונה או בדפים המציגים מוצרים או שירותים למכירה, ניתן לבצע פעולות שונות בתשלום, וזאת בתנאי שהינך מעל גיל 18. התשלום נעשה באמצעות מערכת סליקה מאובטחת בסטנדרטים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע. לצורך סליקת כרטיס האשראי, נעזר האתר בצדדים שלישיים, לרבות חברת חשבשבת, שסליקת הכרטיסים דרכה נעשים בכפוף לתנאי השימוש שלה. למען הסר ספק, אמונה אינה שומרת פרטי כרטיס אשראי של רוכשי הכרטיסים ואין באפשרותה לשחזר פרטים אלו. עם זאת, לכל הזמנה יינתן מספר אסמכתא. מספר זה ישמש את מבצע הפעולה במידה ויידרש בירור כלשהו בקשר לתשלום.

במידה ותהיי מעוניינת לבטל רכישת מוצר או שירות, נא פני אלינו לדוא”ל ori@emunah.co.il ופנייתך תיענה בהקדם. תנאי הביטול לעסקאות שבוצעו באתר כפופים לדין (לרבות דיני הגנת הצרכן והתקנות הרלוונטיות מכוחם) בעת הרלוונטית. בעת כתיבת תנאי שימוש אלה, ניתן לבטל את מרבית העסקאות בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, בכפוף לדמי ביטול בכפוף לדיני הגנת הצרכן, הקובעים כיום דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם, בתוספת עמלת סליקה של חברת האשראי, ככל שנגבתה. במידה והתשלום טרם נגבה, העסקה תבוטל. במידה והתשלום כבר נגבה ממך, ההחזר הכספי יבוצע בין אם באמצעות חברת האשראי (בכפוף להסכמתה של חברת האשראי) או בשיק מזומן.

שימוש בפורום באתר
האתר כולל פורום בנושאים הקשורים לחיי משפחה, המנוהל על ידי צוות מקצועי מטעם אמונה. בעת העלאת תכנים לפורום שבאתר הינך מעניקה בזאת לאמונה רישיון שימוש חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, ולעשות שימוש בתכנים הללו באתר.

הינך מתחייבת כי כל תוכן שהנך מעלה לפורום אינו פוגעני, אינו מנוגד לדין (לרבות דיני לשון הרע ודיני הגנת הפרטיות) ואינו פוגע בצדדים שלישיים באופן כלשהו (לרבות פגיעה בזכות לפרטיות), ובין השאר הינך מתחייבת שלא להשתמש באתר לצורך העלאה של מידע באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, זכות הפרטיות ו/או כל זכות אחרת ומידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו שקרי, הוצאת דיבה, גזענות או תוכן בלתי ראוי מסיבה אחרת.

העלאת תכנים לפורום כפופה לתנאי השימוש של הפורום המופיעים באתר ולתנאי שימוש אלה. בין השאר, אין לראות בנאמר בפורום יעוץ משפטי או סוציאלי או להסתמך באופן בלעדי על העצות שבפורום, ועל משתמשות הפורום לפנות לייעוץ מתאים נוסף (סוציאלי או משפטי) במידת הצורך.

לאמונה אין שליטה מלאה על התכנים המועלים לפורום. עם זאת, אמונה מבצעת בדיקה מקדימה של תכנים המועלים לפורום, עושה כל שביכולתה על מנת למנוע העלאת תכנים שהינם מנוגדים לדין או לתנאי שימוש אלה ומסננת תכנים שאינם עומדים בקריטריונים האמורים. בכל מקרה, אמונה איננה אחראית באופן כלשהו לתכנים אלו, לאמינותם, דיוקם או חוקיותם. במידה והנך סבורה כי תוכן מסוים שהועלה בפורום פוגע בך, נא פני אלינו בדואר אלקטרוני לכתובת ori@emunah.co.il ונטפל בעניין בהקדם.

אמונה לעולם לא תחשוף בפני צדדים שלישיים פרטים כלשהם שעשויים להיות לה על המשתמשת בפורום למעט באחד משני מקרים: (1) אם יינתן צו שיפוטי המורה לה לפעול כאמור; או (2) במסגרת הליכים משפטיים בהם תהיה מעורבת אמונה ותידרש לחשוף פרטים אלו לשם ניהול הגנתה או תביעתה.

קניין רוחני ומתן רישיון למשתמש
האתר (לרבות העיצוב, קוד האתר ותכניו) מוגן על פי דיני זכויות יוצרים והינו קניינה הבלעדי של אמונה. אמונה מעניקה לך בזאת רשיון אישי ולא בלעדי להשתמש באתר בכפוף לתנאי השימוש. האתר עשוי אף לכלול הרשמה למעונות היום של רשת אמונה.

הרשמה לשירותים שונים באתר
האתר הינו חינמי, ואינו מותנה בתשלום או הרשמה כלשהי. כאשר את נרשמת לניוזלטר את נדרשת לספק כתובת דואר אלקטרוני, ומתירה בזאת לאמונה לשלוח לך ניוזלטר ועדכונים שונים בדואר אלקטרוני הקשורים לפעילותה. בנוסף, כאשר את רוכשת מוצר או שירות באתר או מבצעת תרומה באתר, את נדרשת לספק פרטים שונים, לרבות פרטי התקשרות ופרטי כרטיס אשראי. מדיניות הפרטיות שלנו המצויה באתר חלה על מתן הפרטים הללו והשימוש שאנו רשאים לעשות בהם.

אופן השימוש וחובות המשתמשת באתר
הינך מתחייבת להשתמש באתר בהתאם לדין.

אינך רשאית להשתמש באמצעים אוטומטיים (כגון “רובוטים” ו”עכבישים” למיניהם) על מנת להעתיק את תכני האתר, למעט אם פעולה זו נעשית אך ורק על מנת להציג אינפורמציה (המוצגת באופן פתוח לכלל משתמשי האתר) בתוצאות של מנוע חיפוש כללי (כדוגמת “גוגל”).

מדיניות פרטיות
הסכם זה כולל בתוכו את מדיניות הפרטיות של האתר, כפי שמופיעה באתר. הינך מתבקשת לעיין במדיניות הפרטיות הנכללת כחלק מהסכם זה החל על השימוש באתר.

הגבלת אחריות בקשר לתכנים המופיעים באתר
האתר ניתן למשתמש כמו שהוא (“as is”) מבלי ליתן אחריות כלשהי בקשר לתכנים המופיעים בו (לרבות תכני הפורום). למשתמשת לא תהיינה טענות כלשהן נגד אמונה בקשר לאתר, לשירותים או להתאמתם למשתמש.

במקרים מסוימים עשויים להיות מוצעים למשתמשת באתר הנחה, הטבה או הצעה מסוג אחר לרכישת מוצרים או שירותים של צדדים שלישיים (כגון: הופעות, נופש בבית מלון, ועוד). פרטי ספק השירות או המוצר יופיעו בדף המכירה. במקרה שכזה, כל האחריות בקשר למוצר או השירות תחול על אותו צד שלישי בלבד ולאמונה לא תהיה אחריות כלשהי בקשר לכך.

שיפוי
את מסכימה לשפות את אמונה, בעליה ומנהליה בקשר לכל חבות משפטית, נזקים או הוצאות שייגרמו להם כתוצאה משימוש שלך באתר שנעשה בניגוד לתנאי השימוש.

תמיכה
במידה והינך מעוניינת לפנות אלינו בקשר לתמיכה לגבי השימוש באתר או השירות הניתן בו, ניתן לפנות אלינו בדואר אלקטרוני לכתובת ori@emunah.co.il. נשתדל להשיבכן בהקדם.

סמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר להסכם זה, אכיפתו, פרשנותו או כל סכסוך בקשר אליו תוקנה לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ולאף ערכאה שיפוטית אחרת לא תהיה סמכות בקשר לכך.

שונות
אם מסיבה כלשהי חלק מתנאי השימוש יימצאו בלתי אכיפים, תוקפם של שאר הסעיפים לא ייפגע. תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות הנכללת בהם) הינם ההסכם המלא בינך לבין אמונה בקשר לשימוש שלך באתר. אמונה רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ושינויים אלה יפורסמו באתר. ככל שמדובר יהיה בשינויים מהותיים, תופיע הודעה בקשר לכך באתר. פרט לכך, לא ניתן לשנות דבר בפרטי ההסכם בינך לבין אמונה, למעט בהסכם בכתב בין הצדדים.

כח עליון
כל עיכוב או חסימה של גישת משתמשות לאתר עקב כח עליון (force majeure), כגון מלחמה, שביתה, שריפה, הפסקת חשמל, וכיוצא בזה לא ייחשב כהפרת הסכם זה מצד אמונה ולא יקנה לך זכות לפיצוי כלשהו.

עודכן לאחרונה ביום 24/7/2013

צרו קשר


Please leave this field empty.

היו חברים שלנו

הצהרת נגישות

אנו עושים כמיטב יכולתינו בכדי להנגיש את האתר לכלל הגולשים. להצהרת הנגישות לחצו כאן
//