האתר ע"ש מרים יחיאלי

אולפנת נווה שרה הרצוג
מנהלת: חנה טסלר
גניחובסקי 8, בני ברק
האולפנה היא קרית חינוך שש-שנתית הכוללת חטיבת ביניים ותיכון תורני-מדעי. האולפנה ממוקמת בקמפוס ירוק ושקט בקרית הרצוג ומחנכת לערכי הציונות הדתית לאומית ברוח החמ”ד.

“נווה שרה הרצוג” מהווה בית חם לכל הבאות בשעריה ושמה לה למטרה לחנך את תלמידותיה ליראת שמים, לחיי תורה, ציונות ואהבת הארץ, לאחריות אישית וחברתית ומצוינות לימודית.

האולפנה מאמינה ומקדמת מפגש בין תרבותי תוך חינוך לסובלנות, לקליטת עלייה, לשוויוניות ולקבלת האחר.
מטרת האולפנה למנף כל תלמידה בהתאם לכישוריה הייחודיים והאישיים תוך ליווי והעצמה אישית.
האולפנה תעודד פיתוח בוגרת בעלת מידות טובות, התורמת לחברה ולמדינה ושואפת למצוינות.
האולפנה מציעה מסלולי לימוד ייחודיים ומבחר מגמות:
הנדסה ביו-רפואית * ביולוגיה * קולנוע * אמנות ועיצוב גרפי/מוצר * מחול