מביטים לעתיד

אמונה-צבע (אלעזרקי) הצטרפו אל הצוות בראשות יהודה כהן, ואל כל מתנדבי המקום ,עם ליאורה מינקה בתפילה "הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום"