הועידה ה-11 של "אמונה"

בחירות לנשיאות אמונה

הועידה ה-11 של "אמונה" תנועת האשה הדתית לאומית מצטרפות-משפיעות רישום חברות עד יום חמישיכ"ג חשון תשפ"ג 17.11.22בכל סניפי "אמונה" ובאתר הועידה תתקיים אי"ה בחודש שבט תשפ"גלקראתה יערכו בחירות להנהלות ויו"ר הסניפים, לאסיפה הכללית, למועצת אמונה ולנשיאת אמונה