האתר ע"ש מרים יחיאלי

חזרה חלקית לשגרה

בצל המתווה שסוכם בין משרד האוצר למשרד הרווחה, מעונות אמונה חוזרים לשגרה חלקית בלבד.

ממשיכים במאמצים למצוא פתרונות מהירים לשאר ההורים ומקבלים בשמחה את הילדים שחוזרים