האתר ע"ש מרים יחיאלי

תפילת ראש חודש חגיגית בריקודים בבית כנסת הגדול בתל אביב

הבוקר תפילה ר"ח חגיגית בביה"כ הגדול בתל אביב בהשתתפות מאות רבות של חברות אמונה ותלמידות צופיה שבצייטלין ואולפנית תל אביב. כל הכבוד להתמדה של נאוה בן מאיר, אילנה בן ישי וד"ר חנה פרידמן. מרגש , אכותי ומכניס אותנו ביראה ובקדושה לחג מתן תורה

בקיצור המון נחת וכבוד.

מצטרפות- משפיעות

בואי להיות חברה באמונה!