האתר ע"ש מרים יחיאלי

ממשיכים לרוץ להצלחה

ילדי אמונה נוה מיכאל ,עם יחיעם שרלו הנחוש לדחוף להישגים שלהם. ממרתון מיאמי למרתון תל אביב מהישג להישג. יו"ר אמונה ליאורה מינקה הגיעה גם היא למרתון (בהליכה לא בריצה) כדי לעודד את החניכים.