האתר ע"ש מרים יחיאלי

שלושה מעונות חדשים בקריית ארבע

מזל טוב- זו שלישייה!

השבוע נפתחו לא אחד ולא שניים, כי אם שלושה מעונות חדשים של אמונה בקריית ארבע.

כולנו מתרגשים, גם צוות המנהלות והמטפלות, גם ההורים ובעיקר הילדים .

כולם מוזמנים לבקר!