האתר ע"ש מרים יחיאלי

בתה של יו"ר אמונה מונתה לאלופת משנה בצה"ל

מערך הדוברות בצה"ל פרסם את הטקסט הבא: אל״ם רוני טמיר קיבל בברכה את ראש ממד״ה הנכנסת, אל״ם הדס מינקה-ברנד."היום, הנני כעניה ממעש, נרעשת ונרגשת לקבל על עצמי את הפיקדון היקר הזה ולהוביל את קהילת מדעי ההתנהגות בצה״ל. מוטלת עלינו האחריות להביא ערך משמעותי לארגון הרלוונטי לצרכי השעה ולקיים חקירה מתמדת ופרואקטיבית לזיהוי הזדמנויות ולמיצוין. אתגרי צה״ל משתנים ומתהווים: בהפעלת כוח, בבניין הכח באסטרטגיית האנשים, גיוסם, פיתוחם וטיפוחם, בעולמות צבא-חברה ואמון הציבור. נמשיך את העשייה המשמעותית ונפעל כקהילה מקצועית בשילוב ובשיתוף זרועות וכתף אל כתף עם המפקדים ועם כלל השותפים באכ״א ובצה״ל ומתוך אחריות ותחושת שליחות עמוקה לדמותו של צה״ל ולמשימותיו בהווה ובעתיד.״ אמרה אל״ם הדס מינקה-ברנד בהתרגשות.

_______