האתר ע"ש מרים יחיאלי

יום חוויתי למנהלות ולמפקחות אמונה

מנהלות מעונות הצפון ורמת הגולן ביום חווייתי ומגבש ב׳שדות ישראל׳ יחד עם המפקחת, כחלק מתוכנית ההשתלמויות השנתית שלנו.