האתר ע"ש מרים יחיאלי

לומדים על הכנסת אורחים במעון

הילדים במעון אופקים למדו ותרגלו את מצוות הכנסת האורחים באוהל אברהם