הצעת חוק לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לתלמידות מדרשות תורניות לבנות

כיום, פונות נשים רבות לאחר סיום לימודיהם התיכוניים ללימודים תורניים במסגרת מדרשות תורניות לבנות הפזורות בכל רחבי הארץ. נשים אלה דוחות את גיוסם לצה”ל או את התנדבותן בשרות הלאומי בשנה עד שנתיים לצורך לימודים אלה.

בהתאם לחוק, זכאיות נשים אלו לפטור מתשלום דמי הביטוח מסיום לימודיהם התיכוניים לתקופה של עד 12 חודשים (קרי עד לחודש יוני של אותה שנה). אולם בפועל, אותן נשים מתחילות לשרת בשירות הלאומי רק בחודש ספטמבר- אוקטובר של אותה שנה או לשרת בשרות סדיר אף מאוחר מכך (זאת בשל מועדי הגיוס השונים וצרכי הצבא). על כן, חלקן ממשיכות בלימודיהן במדרשה וזאת עד למועד הגיוס/ השירות, אך במקביל נאלצות לעבוד על מנת לממן את תשלומי דמי הביטוח לתקופה זו.

הצעת חוק של “אמונה” המבקשת להיטיב עם אותן נשים ונערות הלומדות תורה במוסדות תורניים לנשים אחרי/לפני שרותם הצבאי/לאומי ולפטור אותם מתשלומי מס בשנים אלו, בדומה לפטור שכבר קיים כיום לגבי גברים ונערים המכינות ובישיבות ה”הסדר”..

אנו תקווה, כי הצעת החוק תטיב עם ציבור הנשים הלומדות במדרשות לבנות, בתקופה שעד למועד התנדבותן לשרות הלאומי או גיוסן לצבא.

צרו קשר


Please leave this field empty.

היו חברים שלנו

הצהרת נגישות

אנו עושים כמיטב יכולתינו בכדי להנגיש את האתר לכלל הגולשים. להצהרת הנגישות לחצו כאן
//