האתר ע"ש מרים יחיאלי

את פניך ה' אבקש

חבורת לימוד לחודש אלול

הרבנית יעל טבדי

ימי ראשון 8:45

לפרטים נוספים: שירה דרייפוס 050-5332146

טרומפלדור 3 רעננה

מצטרפות- משפיעות

בואי להיות חברה באמונה!