האתר ע"ש מרים יחיאלי

בית מדרש אמונה ירושלים

סדרת שיעורים אחת לחודש בימי שני בשבוע בו חל ראש חודש
בית אמונה ירושלים, ארלוזרוב 6
בית מדרש אמונה ירושלים