האתר ע"ש מרים יחיאלי

זומדרש

זומדרש - בית מדרש אחת לחודש בסניף אמונה פתח תקווה
סניף אמונה פתח תקווה
2021-06-06
20:30
זומדרש