האתר ע"ש מרים יחיאלי

כימי צאתך  מארץ מצריים אראנו נפלאות

כימי צאתך  מארץ מצריים אראנו נפלאות

 

עושות סדר עם

 

הרבנית יעל טבדי

ימי שלישי 8:30

רח' נילי 24 רעננה, משפ' ברנס

 

כ"א אדר

חלק א'

יציאת מצריים-

נס שיוצר ניסים

 

כ"ח אדר

חלק ב'

למה חשוב אור הנר בביעור חמץ?

 

ו' ניסן 19:30

4 צעדים לגאולה שלך

באולם תיכון אביב

 

להצטרפות: איזבלה ברנס 0528580450

שירה דרייפוס 0505332146