האתר ע"ש מרים יחיאלי

לומדות תורה מט"ו בשבט לפורים

עם המדרשה, אוניברסיטת בר-אילן ובשיתוף תנועת "אמונה"

שיעור חינמי פעם בשבוע ונגיע מוכנות לפורים. כל הפרטים במודעה.

זום:

 https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F6966461951&data=04%7C01%7Chaggit.armon%40biu.ac.il%7Cfb432e192e0a4f90cbc208d924dbad91%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637581348505979541%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nnuxLBWkGDhm3S3ChCuAxjZtx7kjZKNboAQEu1CLVqM%3D&reserved=0

תורה בין הסמסטרים

עם המדרשה, בר-אילן בשיתוף "אמונה"

בימי שבוע משתנים בזום

12:45 – 12:00

https://us02web.zoom.us/j/6966461951

 

יום שני ט"ו בשבט   6.2

יעל שלוסברג

ארבעה חרובים

 

יום שלישי כ"ג בשבט   14.2

הרבנית ד"ר מירב (טובול) כהנא

ברוריה: לדמותה של תלמידת חכמים תנאית

 

יום שלישי ל' בשבט   21.2

הרבנית ד"ר עדינה שטרנברג

מגילת אסתר – לגלות את הנסתר

 

יום שלישי ז' באדר   28.2

הרבנית ד"ר לאה ויזל

משה והמגילה

 

יום שני י"ג באדר   6.3

הרב פרופ' יצחק קראוס

פורים כפורים – השווה והשונה