האתר ע"ש מרים יחיאלי

לימוד חומש ויקרא

ויקרא

 

בשבת ג' בניסן תשפ"ג

25.3.23  בשעה 18.00

בספריית המרכז

 

גב' טפת (שרה) הלפרין

 

הקמת המשכן כדגם הבריאה-על שום מה?

א' בניסן ומשמעותו יחד עם מבט על החומשים

 

השיעור בשיתוף אמונה

ע"ש שרה זלצמן ז"ל

מיועד לנשים ולגברים