האתר ע"ש מרים יחיאלי

לימוד לנשים לקראת ט' באב

בס"ד

 

סניף אמונה עפולה מזמין את ציבור הנשים

ללימוד לנשים לקראת ט' באב

ביום שני ,ו באב התשפ"ג (24/7/23)

בבית אריאלה, שרת 27 , עפולה

9:15 נאוה ענזי

מחפשים אנשי אמנה

10:15 שיר וניגון לזכר החורבן

10:30 יעל קול

לתחנה מרכזית של הגאולה

 

באנה בברכה

דניאלה בן חמו-מנהלת סניף אמונה 050-6575276

אריאלה עלי- יו"ר הסניף 050-7637971

חברות ההנהלה

 

נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם