האתר ע"ש מרים יחיאלי

עוגות לשבת

לתרום לחבק ולסייע עוגות לשבת במסגרת חודש להעלאת המודעות באלימות כלפי נשים נעמיד דוכן עוגות עוגיות תרומת נשות העיר הנכם מוזמנות ומוזמנים לתרום ממעשה ידכם ואנחנו נמכור למטרה חשובה ניתן להגיע לדוכן לתרום כספים כל ההכנסות יועברו למקלט הנשים 25/11/2021 מתחם צים אורבן (ליד ויקטורי) ובמתחם מערב העיר עינב- 050-4404941 ציפי- 0528376211

מצטרפות- משפיעות

בואי להיות חברה באמונה!