האתר ע"ש מרים יחיאלי

קורס שליחי זיכרון

הדור השני

קורס שליחי זיכרון

בחזית הנחלת השואה

 

אמונה ירושלים

והמרכז הבינלאומי "שם עולם"

מזמינים לפתיחת קורס מקיף.

משתתפי הקורס ישולבו

בעתיד במסגרות בהן יוכלו

להביא את סיפורם לתודעה הציבורית.

 

בית אמונה, ארלוזורוב 6 ירושלים

054-8786066