האתר ע"ש מרים יחיאלי

ראש חודש ניסן

נשות בני המנשה מזמינות

את ציבור הנשים לחגוג יחד את

 

ראש חודש ניסן

 

יום רביעי כ"ט אדר 22.3

בשעה 18:30

ברח' אילת מקלט מס' 310

 

הרשמה מראש עד יום שלישי

בהודעה אלי בפרטי