האתר ע"ש מרים יחיאלי

תפילוסופיה

בס"ד

תפילוסופיה

צלילת עומק בת 7 מפגשים בקייזר עם הרבנית יפית קליימר

ימי ראשון בשעות 10:15-11:30

יש אפשרות גם בזום!

נעמיק אודות מקומה של התפילה בעולם המודרני בעזרת הוגיה הגדולים של היהדות בעידן זה.

הבעש"ט רבי נחמן הרב קוק הרב זקס ועוד

צלילה ראשונה ב- כ"ב סיון 11/6/23

לפרטים והרשמה

עירית- 054-2000637