האתר ע"ש מרים יחיאלי

אמונה בגיל הרך:

מעונות אמונה ברחבי הארץ חגגו השבוע את חג הפורים. הילדים והצוותים התחפשו ביצירתיות רבה! הילדים הרכים, הם העתיד והתקווה. יהי רצון ששמחתם התמימה והרכה של ילדי ישראל, תעלה מעלה ויהיה בכוחה להשפיע עלינו ניסים גדולים כבימים ההם בזמן הזה!