האתר ע"ש מרים יחיאלי

אמונה בייעוץ ובמשפחה

מרכזי הטיפול במשפחה של אמונה נמצאים כעת במרכז העשייה של התנועה. צוות מרכזי הטיפול עליו נמנים עשרות מטפלים אקדמאים מומחים ובכירים בתחומם, עומד לרשות אלפי עובדות ועובדי אמונה, משפחותיהם ולרשות הציבור הישראלי כולו.

עצות להתמודדות נפשית עם המצב שכתב הצוות המקצועי התפרסמו בתקשורת:

http://bit.ly/3rO8WzD

בוגרות קורסי הגרונטולוגיה של מכון באר אמונה מתנדבות בימים אלה ביעוץ לקשישים ובני משפחותיהם ומעניקות להם תמיכה וסיוע בכל הקשור לטיפול בהורים המבוגרים.