האתר ע"ש מרים יחיאלי

אמונה בגיל הרך

השבוע קיימנו את השתלמות המנהלות האחרונה לשנה זו. זו כבר מסורת מקצועית ומשמחת בה אחת לחודשיים עמית עקיבא-פסיכו תרפיסטית מומחית לגיל הרך ומנהלת האגף לגיל הרך מאיה וזנה, מדריכות ב-co קבוצות של מנהלות לפי וותק. ההדרכה מתמקדת בפיתוח האישי, הזהות המקצועית אמונית וכישורי הניהול של כל אחת ואחת. ׳אמונה׳ הפכה להיות ׳בית גידול׳ מדהים לשדרה של נשים מנהלות מקצועיות. בהשתלמות השתתפו גם יו"ר אמונה יפעת סלע ומנכ"ל אמונה דוד הדרי שהעלו על נס את פעילות המנהלות המסורות והודו להן על תרומתן העצומה לאמונה.