האתר ע"ש מרים יחיאלי

אמונה ברווחה

• מנהלים ומדריכים רבים נמצאים בחזית הלחימה כמו גם בוגרי בתי הילדים. צוותי בתי הילדים שומרים איתם על קשר ושולחים חיזוקים בחומר ורוח. בשל אי פעילותה של מערכת החינוך, החניכים שוהים בבתי הילדים במשך כל שעות היממה, מתנדבים רבים, ובהם מדריכות ומדריכים לשעבר, מגיעים, מפעילים את הילדים ומרחיקים אותם מהמדיה בה נראים מראות קשים ובכך מסייעים בהגברת תחושת הבטחון. בנוסף, אנו תוגברו פעילויות אוורור והפוגה ומערך הטיפול רגשי.

• אמונה אחוזת שרה ספגה אבידה גדולה כשנודע על הרצחה של מדריכה אהובה לשעבר. על אף הצער והכאב, התגייסו ילדי הפנימיה לפרויקטים התנדבותיים, ובין היתר הגיעו ילדי הפנימיה לשמח פצועים בבתי חולים וארזו מארזים לגדוד של חיילים בודדים.

• באמונה נווה מיכאל שלחו לחיילים ולמדריכים מארזים מפנקים וסרטונים שיחזקו את רוחם. בוגרי הכפר המשרתים ביחידות שדה שלחו גם הם סרטוני חיזוק לכפר ולכל בית ישראל

• המטבח באמונה צבע ע"ש אלעזרקי התגייס למען מפוני קיבוץ מפלסים השוהים בנתניה ובנות מדרשת 'תורת חסד' הכינו אלפי כריכים לחיילים בשטחי הכינוס