האתר ע"ש מרים יחיאלי

אמונה מובילות ומשפיעות:

יצאנו לדרך עם "מסע ראשונות" השני של אמונה! כחלק מאמונתנו בתפקידן של הנשים להוביל ולהשפיע על החברה הישראלית, יצאנו לדרך עם מיזם ראשונות שמטרתו לתת לנשים בכירות ומומחיות בתחומן הזדמנות להעמקת היכרות עם עצמן ועם החברה הישראלית. במסגרת התוכנית הנשים יפגשו דמויות, דילמות ואתרים ייחודיים. אנו מאמינות כי המפגשים יחברו לבבות ויצרו שיח משמעותי אודות זהות ושייכות, אישית וקולקטיבית ובטוחות כי החיבור בין טבע לנפש יחזק אצל המשתתפות את הרצון לקחת הלאה באישי, במקצועי ובציבורי את עולם הערכים שלהן.