האתר ע"ש מרים יחיאלי

נחתם הסכם קיבוצי חדש למוסדות אמונה