האתר ע"ש מרים יחיאלי

פועלים נגד סרבנות גט

פועלים נגד סרבנות גט!
"ידע כל סרבן גט כי בית הכלא אינו בית הבראה"
את הדברים האלו אמר הדיין הרב דיכובסקי בפסק דין שנתן ובו קרא למחוקק להחמיר את הסנקציות כנגד סרבני גט הנתונים במאסר.
היום בכנסת התקדמנו צעד נוסף ליישם את קריאתו כשהצעת החוק של "אמונה" שנוסחה ע"י עו"ד ציפורת שימל , והוגשה ע"י ח"כ שולי מועלם, אושרה בועדת חוקה לקראת קריאה ראשונה!!
מפתיע אבל יש סרבני גט שעצם המאסר לא מפעיל עליהם לחץ והם מעיזים לדרוש תנאי מאסר משופרים. הצ"ח לא מאפשרת תנאי מאסר משופרים. אנחנו לא נשב מנגד מול סרבנות גט!