האתר ע"ש מרים יחיאלי

קידום הצעת חוק בנושא מסורבות גט

ליאורה מינקה יו"ר אמונה פנתה בבמכתב רשמי לשרת המשפטים ליישם חקיקה בעניים סרבני גט, בקריאה ליישם את הכלים הקיימים בידי בית הדין במטרה להביא לשחרור האישה מכבלי נישואיה, וכן לתמוך בהצעת החוק שנוסחה ע"י עו"ד צפורת שימל היועצת המשפטית של אמונה והוגשה ע"י ח"כ שולי מועלם רפאלי.

הצעת החוק מבקשת להרחיב את הסנקציות הקיימות כיום בחוק ולהסמיך את בתי הדין הרבניים להחמיר בתנאי מאסרם של סרבני גט הנתונים במאסר.
יצוין, כי על רקע פרשת סרבן הגט עודד גז, המתעמר באשתו ומסרב לתת לה גט מזה 4 שנים, נענתה תנועת "אמונה" להחלטת בית הדין הרבני הגדול ויצאה בקריאה לציבור להחרים ולהוקיע את סרבן הגט.