האתר ע"ש מרים יחיאלי

ראיון בנושא מינוי מנכ"לית לבתי הדין הרבניים

לאחר מאבק ציבורי – מונו תנאים חדשים למינוי מנכ"לית לבתי הדין הרבניים ניהול נשי. ליאורה מינקה יו"ר אמונה תנועת האישה הדתית לאומית התראיינה לבג"ץ בנושא זה יחד עם בתיה כהנא דרור מנכ"לית עמותת "מבוי סתום". שווה צפייה!

מצטרפות- משפיעות

בואי להיות חברה באמונה!