האתר ע"ש מרים יחיאלי

טוב לעבוד במעונות אמונה

אייר תשפ"ג

עובדות יקרות,

אנו שמחים לעדכן אתכן בסיכומים החדשים שהושגו בין הסתדרות הפועל המזרחי וארגון העובדות לבין הנהלת אמונה וזאת בהסתמך על הסיכומים שהושגו בין משרדי הממשלה לארגוני מעונות היום ותנועת אמונה. מדובר בסנונית ראשונה מבין הצעדים שאנו מקדמים עבורכן ולטובתכן. הישגים אלו הם בזכות הקול הברור שהשמענו יחד למען שיפור תנאי העובדות.

מענק התמדה:

מענק התמדה בסך של 8,300 ₪ ברוטו למשרה מלאה, ישולם לעובדות מעונות אמונה אשר ימשיכו לעבוד באמונה בשנה'ל תשפ'ד ושנה'ל תשפ'ה. המענק יחולק לארבעה תשלומים במהלך שנות לימודים אלו.

פעימה ראשונה תשולם במשכורת חודש אוקטובר 2023 לכל עובדת שעובדת היום במעונות אמונה ותמשיך בעבודתה במהלך השנים הללו.

מדובר בעצם על תשלום שהינו שווה ערך לתוספת חודשית של כ 500 ₪ ברוטו למשרה מלאה.

השוואת שכר המטפלות־מחנכות לשכר הסייעות בגני הילדים:

כאשר ייחתם ההסכם לשיפור משמעותי בשכר הסייעות בגני הילדים, מתחייבת הממשלה לקיים דיון בוועדת המחירים על מנת להצמיד את שכר המטפלות במעונות היום לסייעות בגני הילדים.

הפחתת שעות העבודה:

בהתאם להבטחת הממשלה, החל משנת הלימודים תשפ"ה שעות הפעילות במעונות היום יחלו בשעה 7:30 וביום שישי יסתיימו בשעה 12:00.

מענק אי היעדרות:

בנוסף על הנ"ל , בהתאם לסיכומים בין הסתדרות הפועל המזרחי לתנועת אמונה, עובדת מעונות אמונה שלא תעדר מעבודתה החל מיום ראשון ר"ח סיון (21/5/23) ועד לסיום שנת הלימודים (9.8.23) תקבל מענק חד פעמי בשווי של 500 ₪ ברוטו למשרה מלאה. המענק ישולם במשכורת חודש אוגוסט 2023. המענק ישולם לעובדת  שתמשיך בעבודתה בשנת הלימודים תשפ"ד.

ניכוי בגין שעות העיצומים:

בהתאם לסיכום בין הנהלת הסתדרות הפועל המזרחי וועד העובדות לבין הנהלת אמונה, שעות  היעדרות בגין העיצומים שננקטו ינוכו משעות החופשה ולא מניכוי השכר.

שי לחגים:

בפסח תשפ"ד גובה השי לחגים יעלה ב 100 ₪ ויעמוד ע"ס של 720 ₪ בהתאם לקריטריונים.

בפסח תשפ"ה גובה השי לחגים יעלה ב 100 ₪ נוספים ויעמוד ע"ס של 820 ₪ בהתאם לקריטריונים.

הגדלת מענק גיוס עובדות:

עובדת אשר תגייס עובדת חדשה לצוות מעונות היום באמונה, תזכה במענק חד פעמי בסך של 3,000 ₪ ברוטו  אשר ישולם ב־2 פעימות ובהתאם לקריטריונים שקבעה תנועת אמונה (במקום 2,000 ₪ כיום).

אנחנו רוצים להודות לכל אחת ואחת מכן על ההשקעה והעבודה המסורה במעונות אמונה.

אנו יודעים שדרושים צעדים נוספים על מנת להציל את החינוך לגיל הרך, ואנו נמשיך לפעול בנחישות ובהתמדה יחד, מול הממשלה  על מנת לשפר ולהיטיב את שכרן של עובדות מעונות היום.

בהוקרה ובהערכה רבה,

דוד הדרי,    

מנכ'ל תנועת אמונה                         

אבי סולימן,

יו"ר הסתדרות הפועל המזרחי                            

רחל סימן טוב,  

 יו"ר ועד העובדות