נישואין

תנו רבנן: האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו… עליו הכתוב אומר – וידעת כי שלום אהלך”  (איוב ה’, כ”ד)

(תלמוד בבלי, מסכת יבמות, סב, ע”ב)

 

כאשר אנחנו חושבים על חיבור זוגי של איש ואישה במסגרת נישואים אנו חושבים על חיבה, אהבה, רעות וכבוד הדדי. מושגים של זכויות וחובות נשמעים לנו רחוקים ולקוחים מעולם מושגים קר ומנוכר. אבל, כדאי לדעת שבתוך הקשר הזוגי הממוסד יש מערכת של זכויות וחובות של הבעל כלפי אשתו ושל האישה כלפי בעלה ואשר מהווים את הבסיס המשפטי של הקשרים בתוך המשפחה.

הזכות להינשא הינה אחת מזכויות היסוד הבסיסיות ביותר.

במדינת ישראל, בהתאם לחוק, הנישואים הינם דתיים בלבד, כלומר רק שני בני זוג המשתייכים לאותה עדה דתית, יכולים להינשא זה לזה.

על פי היהדות, על בני הזוג המבקשים להינשא זה לזה לעבור שני שלבים נפרדים: הקידושין (בלשון התורה: אירוסין) ונישואין. כיום השלבים הללו משולבים הן במסגרת הכניסה תחת החופה והן הכניסה ל”חדר הייחוד”.
על פי התורה מחויב הבעל בשלוש חובות בסיסיות כלפי אשתו:

  • שארה- הבעל מחויב לדאוג למזונותיה וכלכלתה של האישה, בהתאם לכלל “עולה עימו ואינה יורדת”, כלומר האישה זכאית להמשיך ולחיות ברמת החיים לה הורגלה טרם נישואיה ואם בעלה חי ברמת חיים גבוה מזו, היא זכאית לאותה רמת חיים בה הבעל נוהג בעצמו.
  • כסותה- הבעל מחויב לדאוג לבגדיה ומגוריה של האישה, שוב בהתאם לכלל: “עולה עימו ואינה יורדת”.
  • עונתה- הבעל מחויב לחיות חיי אישות עם אשתו.

חז”ל הוסיפו על שלוש חובות אלו עוד שבע חובות ובהם: לדאוג לריפויה, לפדותה מהשבי אם נשבתה, לתת לה עיקר כתובתה (תשלום של סכום קצוב המופיע בכתובה במידה והנישואין פורקו בגללו), לממן את קבורתה, לאפשר לה לאחר מותו להמשיך ולקבל מזונות ומדור מכספי הירושה, ולפרנס את הבנות עד לנישואיהן מכספי הירושה.

מנגד, קבעו חז”ל ארבעה דברים אותם חבה האישה לבעלה עם נישואיהם:

  • מעשה ידיה- האישה מחויבת לבצע בביתה את הפעולות שנשים באותה רמת חיים כשלה, מבצעות. הכוונה בעיקר לניהול משק הבית וגידול הילדים.
  • מציאתה- האישה מעבירה לבעל מציאה שמצאה והמציאה מצטרפת לפרנסת המשפחה.
  • פירות נכסיה בחייה- רכוש שהיה לאישה לפני הנישואין או שקיבלה במהלכם, כגון ירושה, נשארים של האישה. לבעל יש זכות בפירותיהם. (בעניין זה קיימת הבחנה ביו נכסי מלוג ובין נכסי צאן ברזל).
  • ירושתה- כלומר הבעל יורש את אשתו לאחר מותה.

בהתאם לדין הקיים במדינת ישראל, בני זוג נשואים נהנים מזכויות שונות המוענקות להם על ידי המדינה, מתוך מטרה לעודד זוגות להינשא זה לזו.

בין הזכויות בולטות הטבות כלכליות שונות כגון: זכאות לסיוע ברכישת דירה, הקטנת חובות (אם קיימים כאלו) במס הכנסה, הגדלת קצבאות שונות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי ועוד.

 

האמור לעיל הינו תאור כללי ואינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עו”ד מקצועי, בכל מקרה ספציפי

צרו קשר


Please leave this field empty.

היו חברים שלנו

הצהרת נגישות

אנו עושים כמיטב יכולתינו בכדי להנגיש את האתר לכלל הגולשים. להצהרת הנגישות לחצו כאן
//