פעילות אמונה בכנסת ובמשפט

אמונה, תנועת האישה הדתית-לאומית, אשר ציינה זה מקרוב 80 שנה לכינונה, הינה הארגון החברתי הגדול ביותר בציונות הדתית ונמנית על שלושת ארגוני-הנשים הגדולים בישראל. חברות אמונה פועלות בין השאר במטרה להעצים את מעמד האישה בחברה ולהרחיב את מעגלי השפעתה בתחומים שונים תוך קידום נושאים ציבוריים רבים. לצד שותפויות רבות, מאז ומתמיד שמרה "אמונה" על הייחודיות שלה כתנועת נשים דתית לאומית, ופעלה להעצמת זהות ייחודית- זהותה של האשה הציונית דתית.

אמונה בולטת בפעילותה הציבורית להעצמת האישה הדתית, להעמקת שותפותה בחיים הקהילתיים ולהרחבת תחומי השפעתה. נציגות אמונה שותפות ופעילות בארגוני הנשים, במוסדות נבחרים, בוועדות הכנסת, במועצות חינוך ורווחה, בדירקטוריונים, בחברות עסקיות, ברשויות מקומיות ועוד. הפעילות מוצאת ביטוייה בדרך של מאבקים ציבוריים ומשפטיים, סיוע בחקיקה ופרסומים שונים. בין היתר הובילה תנועת אמונה את המאבק לאפשר לנשים להיבחן ולכהן כמשגיחות כשרות, הובילה את ההחלטה לייצוג הולם בוועדה למינוי דיינים, הביאה להרחבת הסנקציות לסרבני גט, פועלת לייצוג הולם של נשים בתפקידים בכירים במוסדות לשירותי דת ועוד.